Archiwum wiadomości

 • 21.10.2019

  Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. niniejszym przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2018 rok. Załączniki do Raportu Rocznego:(1), Raport Roczny ESKIMOS S.A. za 2018 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (2), Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r.(3) Sprawozdanie z badania rocznego finansowego za rok 2018 (4).
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

   

  ESKIMOSSA-raport-roczny-eskimos-sa-za-2018-r

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-finansowe-2018

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-zarzadu-2018

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-z-badania-2018-eskimos-sig

 • 17.10.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 10/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 został przesunięty na dzień 31 października 2019 r.
  Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 zostaje ustalony na dzień 21 października 2019 r.
  Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl