Archiwum wiadomości

 • 24.01.2020

  Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23 stycznia 2020r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  Eskimos akt. not. 192-2020 Nadzw. Walne Zgromadzenie Współników.pdf

 • 24.01.2020

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2020 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 24.01.2020

  Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO , Raport bieżący nr 1 2020 2, Data sporządzenia:2020-01-24, Temat: Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % . Treść Raportu:

  Zarząd Spółki niniejszym podaje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji, którzy uczestniczyli na NWZA w dniu 23 stycznia 2020 roku.

  1. FI Rubikon Sp. z o.o.
  2. Janina Wiśniewska
  3. Marek Kaniewski
  4. Stanisław Sulima

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 20.01.2020

  Sprzedaż towarów wyprodukowanych w ramach Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO , Raport bieżący nr 1 2020 1.

  Data sporządzenia:2020-01-20, Skrócona nazwa emitenta: ESKIMOS S.A ., temat: Sprzedaż towarów wyprodukowanych w ramach Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  Treść Raportu:

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2019 Spółka informuje iż Spółka w związku z przedmiotowym przejęciem zastawu wystawiła do KOWR faktury na łaczną kwotę brutto 137.189.186,42 zł.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl