Eskimos S.A.

Kontakt

SIEDZIBA

30-519 Kraków
ul. Zamoyskiego 27/5

ADRES DO KORESPONDENCJI

16-100 Sokółka
ul. Białostocka 131

biuro@eskimossa.pl

 

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ:

Dr n. prawn. Adamina Partycka-Skrzypek, adwokat

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr licencji 777)

mail: adamina.partycka@protonmail.com

 1. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin

tel./fax (81) 532 53 22

     2. Św. Mikołaja 1 lok. 33, 15-419 Białystok

tel./fax (85) 72 22 985

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I SEKRETARIAT W SOKÓŁCE

16-100 Sokółka
ul. Białostocka 131

 

p.o. DYREKTORA ZAKŁADU:
Janusz Chojnowski:  j.chojnowski@eskimossa.pl

tel.:  784442970 

 

DZIAŁ HANDLOWY I SEKRETARIAT :

Dyrektor-Janina Wiśniewska: j.wisniewska@eskimossa.pl

tel.:  601393332 
Małgorzata Rećko:  m.ogiel@eskimossa.pl

tel.:  608021730 
Paweł Trochim    p.trochim@eskimossa.pl

tel.:  882180930

 

KSIĘGOWOŚĆ:
Główna księgowa-Agnieszka Gieniusz:  a.gieniusz@eskimossa.pl
Agnieszka Woronowicz:  a.woronowicz@eskimossa.pl
Agnieszka Urban:  a.urban@eskimossa.pl

tel.:  882189222   

 

DZIAŁ KADR:
kadry@eskimossa.pl

tel.:   885807707;

 

DZIAŁ KONTRAKTACJI I SKUPU:
Janusz Chojnowski: j.chojnowski@eskimossa.pl 

tel.:  661330008

 

DZIAŁ PRODUKCJI:

Maria Krugła produkcja.sokolka@eskimossa.pl

tel.:  696 443 477

 

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI:
Marzena Chojnowska: m.chojnowska@eskimossa.pl

tel.: 696443479

 

p. o. PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Emilia Aleksandrowicz e.aleksandrowicz@eskimossa.pl

tel.: 882180933

 

DZIAŁ TECHNICZNY:
Marek Nierod: m.nierod@eskimossa.pl

tel.:   604257141

Andrzej Słoma: a.sloma@eskimossa.pl

tel.:  602522389

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W MOTODZE

24-105 Baranów
Motoga 25

tel.:    (81) 886 31 98;

 

p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU:
Katarzyna Lipska:  katarzyna.lipska@eskimossa.home.pl

tel.:  882180938

 

SEKRETARIAT

Kwit Daniel: biuro.motoga@eskimossa.pl

tel.:  885802001

 

DZIAŁ TECHNICZNY:
Marek Nierod:  m.nierod@eskimossa.pl

tel.:   60425714

 

DZIAŁ PRODUKCJI:

Katarzyna Lipska:  katarzyna.lipska@eskimossa.home.pl

tel.:  882180938

produkcja.motoga@eskimossa.pl

tel.:  782860006

Władze Spółki

Skład zarządu:

Stanisław Sulima – Prezes Zarządu,
Rafał Wójcik
– Członek Zarządu,
Leszek Słaboński – Członek Zarządu.

Skład rady nadzorczej:

Urszula Obarzanek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mirosława Ewa Sulima
Alicja Słabońska
Ewa Wójcik
Przemysław Sulima

Prezes Zarządu – Stanisław Sulima

Stanisław Sulima ukończył w 1981 roku Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W 1996 roku Stanisław Sulima ukończył kurs Nowoczesne Zarządzanie Finansowe, organizowany przez Institut Français de Gestion.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Prezes Zarządu
 2. 2000 – 2007 – Eskimos Sp. z o.o.: Wiceprezes Zarządu;
 3. 1989 – 2000 – Zakład Przetwórstwa Spożywczego Sulima S.c.: Wspólnik.

Stanisław Sulima jest mężem Mirosławy Sulima, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W jego bezpośrednim posiadaniu jest 9,99 proc. akcji spółki, co stanowi 11,10 proc. głosów. Stanisław Sulima jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, a to spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to spółce posiada 25 proc. udziałów.

Członek Zarządu – Rafał Wójcik

Rafał Wójcik ukończył w 1990 roku Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, uzyskując tytuł magistra.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2010 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Zarządu;
 2. 2007 – 2010 – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 3. 1996 – obecnie – Stary Kazimierz S.A.: Prezes Zarządu;
 4. 1995 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Prezes Zarządu;
 5. 1993 – 1994 – Bank Handlowo-Kredytowy w Krakowie: Pełnomocnik likwidatora banku;
 6. 1992 – 1993 – Interkrak Bank S.A.: Dyrektor Departamentu;
 7. 1991 – 1993 – Asystent w Zakładzie Finansów Międzynarodowych.

Rafał Wójcik jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to spółce posiada 25 proc. udziałów.

Rafał Wójcik jest mężem Ewy Wójcik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu – Leszek Słaboński

Leszek Słaboński ukończył w 1981 roku Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 2. 1996 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Wiceprezes Zarządu;
 3. 1992 – 1996 – Bankowość i Finanse Sp. z o.o.: Członek Zarządu;
 4. 1991 – 1992 – Interkrak Bank S.A.: Kierownik Działu Windykacji;
 5. 1989 – 1991 – prywatna działalność gospodarcza;
 6. 1986 – 1989 – Najwyższa Izba Kontroli: Inspektor Kontroli Państwowej;
 7. 1983 – 1986 – Spółdzielnia Pracy Produkcji Materiałów Budowlanych: Kierownik Zakładu; Wiceprezes Zarządu;
 8. 1980 – 1983 – Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych: Kierownik Zakładu.

Leszek Słaboński jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to Spółce posiada 25 proc. udziałów.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Urszula Obarzanek

Urszula Obarzanek ukończyła Zespół Szkół Ekonomicznych w Krakowie w roku 1980.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2008 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej
 2. 2002 – obecnie – Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek: Właściciel;
 3. 1999 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Główny Księgowy;
 4. 1999 – obecnie – Stary Kazimierz S.A.: Główny Księgowy;
 5. 1997 – 1999 – Visione Sp. z o. o: Główny Księgowy;
 6. 1994 – 1996 – Bankowość i Finanse Sp. z o.o.: Główny Księgowy;
 7. 1992 – 1996 – Spółdzielnia Inwalidów im. Komuny Krakowskiej, Kraków: Główny Księgowy;
 8. 1980 – 1992 – Krakowskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa: Zastępca Głównego Księgowego.
Członek Rady Nadzorczej – Mirosława Sulima

Mirosława Sulima ukończyła w 1983 roku Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki – Instytut Filologii Słowiańskiej, uzyskując tytuł magistra.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2001 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 2. 2002 – obecnie – LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” w Warszawie: Nauczyciel;
 3. 2001 – obecnie – Uniwersytet Warszawski: Lektor;
 4. 2000 – 2006 – Instytut Słowacki w Warszawie: Lektor;
 5. 1995 – 2002 – Polskie Radio S.A.: Redaktor.

Mirosława Sulima jest żoną Stanisława Sulimy, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Mirosława Sulima pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki od stycznia 2001 roku. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej – Ewa Wójcik

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 2. 2000 – obecnie – Protetyka „Na Krakowiaków” Sp. z o.o.: Prokurent;
 3. 1984 – 1999 – Samodzielny Zakład Publiczny Opieki Zdrowotnej w Krakowie: Kierownik Zespołu techników dentystycznych;
 4. 1983 – 1984 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie: Referent.

Ewa Wójcik jest żoną Rafała Wójcika, pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Członek Rady Nadzorczej – Alicja Słabońska
Członek Rady Nadzorczej –Przemysław Sulima

KRS

Wyciąg z KRS:

KRS ESKIMOS SA

Polityka jakości

FIRMA Eskimos S.A. jest uznanym i cenionym producentem mrożonych owoców i warzyw na rynkach światowych, swoją pozycje opiera na wysokiej jakości oferowanych wyrobów, spełniających potrzeby i wymagania klientów i gwarantującej im pełne zadowolenie.

Eskimos S.A. dostarcza wyroby bezpieczne pod względem zdrowotnym, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego i etyki handlowej, które są produkowane z poszanowaniem środowiska naturalnego w obszarze Zielonych Płuc Polski.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PRODUKOWANEJ ŻYWNOŚCI ORAZ ZADOWOLENIE I SATYSFAKCJA KLIENTA JEST NASZYM PRIORYTETEM I GŁÓWNYM CELEM PRZEDSIĘBIORSTWA ESKIMOS S.A.

Nasze cele jednostkowe osiągamy poprzez:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację założonych celów i zadań jakościowych zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius oraz normy IFS International Food Standard – VI wersja.
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wzbogacanie świadomości pracowników w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i etyki poprzez szkolenia ogólne oraz na stanowisku pracy.
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie zasad GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej.
 • dobór dostawców surowców spełniających nasze wymagania na surowce – owoce i warzywa pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości zgodnie z wymaganiami norm.
 • doskonalenie i wdrażanie nowych technologii i procesów produkcyjnych w celu zaspokojenia ustalonych i wyspecyfikowanych potrzeb i oczekiwań klientów, oraz minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko.
 • Ciągłe doskonalenia systemu HACCP w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN-ISO 22000:2006 wraz z rozszerzeniem PAS 220 zwracając uwagę na bezpieczeństwo żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha żywności.

Zarząd spółki zapewnia, że Polityka Jakości i jej cele są trwałe, zrozumiałe, wdrożone, przestrzegane na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz regularnie przeglądane przez najwyższe kierownictwo.

W imieniu zarządu f. Eskimos S.A. zapewniam zabezpieczenie zasobów technicznych, materiałowych i ludzkich na realizację polityki jakości.

Nadzór nad polityką jakości i jej aktualizacją będę sprawował osobiście zapewniając o jej skuteczności w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Vice -Prezes Zarządu
Marek Kaniewski

Certyfikaty:

Surowiec

Surowiec jest pozyskiwany od plantatorów, którzy mają podpisane wieloletnie umowy kontraktacyjne. Ziemia na tych plantacjach jest badana na zawartość metali ciężkich oraz składników mineralnych. Firma dokłada wszelkich starań aby nasiona i sadzonki używane do zakładania plantacji pochodziły z pewnych źródeł i posiadały odpowiednie certyfikaty, np. nasiona warzyw nie mogą być modyfikowane genetycznie. Także sami produkujemy rozsadę dla naszych plantatorów.

Środki chemiczne używane w uprawie są zgodne z najnowszymi zaleceniami i życzeniami naszych odbiorców. W tym celu opracowujemy własne programy ochrony roślin. Mamy stały nadzór nad prawidłowością stosowania środków chemicznych oraz zabiegami na plantacjach. Część upraw prowadzona jest w systemie Integrowanej Produkcji Owoców i Warzyw. Przerabiamy także surowiec pochodzący z plantacji ekologicznych posiadających aktualne certyfikaty. Przed skierowaniem surowca do przerobu pobierane są próbki, które następnie poddawane są badaniom na zawartość azotanów, pozostałości pestycydów oraz metali ciężkich, których zawartość może zdyskwalifikować daną partię.

Szczególnemu reżimowi kontrolnemu poddawane są uprawy i pochodzący z nich surowiec przeznaczony do produkcji żywności dla dzieci.

Chętnie nawiążemy współpracę z rolnikami, których produkty są wysokiej jakości i którzy są wstanie dostarczać surowiec o założonych parametrach.

Proces produkcji

Maszyny i urządzenia

Przygotowanie surowca

Komory

Sortownia

Produkty

Produkty

Cały asortyment produktów Chłodni w Sokółce jest przygotowywany według wymagań konkretnych odbiorców. Dotyczy to wszystkich elementów procesu technologicznego: cięcia, blanszowania, glazurowania, kalibrowania, sortowania oraz pakowania. Wyroby są pakowane w folię od 300 g do 2,5 kg, w worki papierowe lub różnego rodzaju kartony.

Bioprodukty

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w roku 2004 zakład rozpoczął produkcję ekologiczną, uzyskując certyfikat na przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych, z roku na rok zwiększając ilość i powiększając asortyment oferowanych produktów. W 2005 roku zakład otrzymał certyfikat na ekologiczne pozyskiwanie surowca z dziko rosnących roślin zwiększając tym samym swój asortyment o bio jagody.

Owoce

Owoce przerabiane w naszej chłodni to przede wszystkim truskawki, czarne porzeczki, maliny, jagody, kolorowe porzeczki i rokitnik.

W naszej ofercie znajdują się m.in.:
Borówka amerykańska pakowana w opakowaniu 250 g, 400 g.
Truskawka eksportowa deserowa pakowana w 500 g, odmiany: San Andreas, Vibrant, Elsanta, Grandarosa, Darselect.
Malina deserowa pakowana 125 g, 250 g, i kartony zbiorcze.
Jabłko deserowe pakowane w bushel 18 kg, łuszczka 13 kg, karton luz 13 kg, podwójna wytłoczka i pojedyńcza. Odmiany: Gala Royal, Mutsu, Red Jonaprince, Gala Must, Idared, Najdared, Jonagold, Jonagored, Red-Chieff.

 

 

Warzywa

Naszym sztandarowym produktem są mrożone brokuły, na drugim miejscu pod względem ilości są kalafiory. Mrozimy także cebulę, dynie, pory, marchew i rabarbar.

Ekologia

Chłodnia w Sokółce ma ambicje być firmą przyjazną naturze, dąży do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez politykę proekologiczną: Recykling zużytych i uszkodzonych opakowań produkcyjnych

 • Ekologiczne zagospodarowanie odpadów technologicznych
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Ograniczenie zużycia wody i ilości ścieków

W roku 2006 uruchomiliśmy nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Usługi

Proponujemy szeroki wachlarz usług w naszej chłodni: zamrażanie powierzonego surowca

 • sortowanie
 • kalibrowanie
 • pakowanie
 • składowanie

Handel

Eskimos sp. z o. o. oprócz sprzedaży własnych wyrobów prowadzi także działalność handlową towarami mrożonymi innych firm oraz owocami schładzanymi. Nasz dział handlowy jest mały, ale bardzo prężny. Prawie jedna czwarta obrotów stanowi handel towarami. Usługi pakowania, które wykonujemy są także zasługą tego działu. Na jego czele stoi dyrektor Janina Wiśniewska.

Unikatowy smak naszych mrożonych owoców oraz warzyw jest powszechnie znany i ceniony. Ale nie tylko smak jest wyjątkowy, także ich jakość. Pochodzą bowiem z polskich plantacji ekologicznych, miejsc nieskażonego przemysłem, a za to pełnych radosnych promieni słonecznych oraz ożywczych zielonych łąk. Zalety miejsca pochodzenia naszych produktów oraz zastosowanych technologii zostały docenione przez najbardziej wymagające firmy – producentów żywności dla najmłodszych dzieci.

Aby naszymi niepowtarzalnymi mrożonkami cieszyli się nie tylko odbiorcy polscy, postanowiliśmy postawić na eksport. Nawiązaliśmy kontakty handlowe z kilkudziesięcioma krajami na całym świecie. Esportujemy do następujących krajów: Austria, Belgia, Bośnia i Harcegowina, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finladia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Kanada, Kuwejt, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy

Do pobrania

⏬ Księga znaku Eskimos s.a.

⏬ESKIMOS_logo_white

⏬ESKIMOS_logo_blue

⏬ESKIMOS_logo_mono

⏬ESKIMOS_logo_white_mono

KRS ESKIMOS SA

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl