Archiwum wiadomości

 • 14.02.2019

  Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 rok Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  ESKIMOS SA RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

 • 02.02.2019

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
  Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 21 maja 2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 02.02.2019

  Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

  Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.
  Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej
  („Emitent”) informuje o zakończeniu współpracy ze spółką Partners & Ventures sp. z o.o. pełniącą dotychczas funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta na rynku NewConnect.
  Jednocześnie Emitent pragnie nadmienić, że z uwagi na wieloletnią owocną kooperację, zakłada współpracę z Partners & Ventures sp. z o.o. na zasadzie doraźnego wsparcia Emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl