Relacje Inwestorskie Eskimos S.A.

Animator emisji eminenta

Dom Maklerski BDM S.A.
www.bdm.com.pl
tel: +48(33) 812 84 40
e-mail: bdm@bdm.com.pl

Autoryzowany doradca

Partners & Ventures
www.p-v.com.pl
Tel.: +48 (22) 350 75 06
E-mail: info@p-v.com.pl

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie

Prezes Zarządu – Stanisław Sulima.
e-mail: s.sulima@eskimossa.pl

Struktura Akcjonariatu

Nazwa Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów
FI Rubikon Sp. z o.o. A 10 020 000 48,47 20 040 000 54,62%
Janina Wiśniewska A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Marek Kaniewski A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Stanisław Sulima A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Kazimierz Szymański B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,46%
Pozostali akcjonariusze B, C 2 647 197 12,81% 2 647 197 7,22%
Łącznie 20 667 197 100,00% 36 687 197 100,00%

Raporty

13-11-2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r

Kontakt

Tel / fax:

+48 22-754 3601
+4822-7543602

Email:

biuro@eskimossa.pl