Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2018

 • 17.05.2018

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2017

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017. Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2017 został ustalony na dzień 29 maja 2018 r.

  Podstawa prawna: paragraf 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

 • 14.05.2018

  Raport kwartalny za I kwartał 2018r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Czytaj na: http://biznes.pap.pl/

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

 • 14.02.2018

  Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2017 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

  Pobierz: Eskimos S.A. Raport za IV kwartał 2017 r. PDF

 • 31.01.2018

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r

  Raport Bieżący nr 1/2018

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej

  wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2018 roku:

  (więcej…)

 • 16.11.2017

  Podpisanie umowy o ustalenie wynagrodzenia

  Emitent podpisał w dniu 15 listopada 2017 r. umowę z głównym akcjonariuszem Spółki – FI RUBIKON Sp. z o.o. umowę o ustalenie wynagrodzenia w związku z poreczeniem trzech umów kredytowych zawartych z bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (podpisanie tych umów objęte jest raportem z dnia 16 czerwca 2017 r.).

  (więcej…)

 • 14.11.2017

  Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

  Raport Kwartalny nr 10/2017

   

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2017 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  (więcej…)

 • 14.08.2017

  Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

  Raport Kwartalny nr 9/2017

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2017 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Pobierz plik raportu [pdf]

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

 • 30.06.2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Raport Bieżący nr 8/2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  Więcej na: biznes.pap.pl

  kom ebi zdz

 • 16.06.2017

  Podpisanie umów kredytowych z bankiem BGŻ PNP PARIBAS

  Emitent podpisał w dniu 16 czerwca 2017 r. umowę kredytową o kredyt nieodnawialny w kwocie 2 mln zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania do dnia 31 maja 2019 r. Jednoczeście bank odnowił dwa kredyty rewolwingowe na łaczną kwotę 14 mln zł. przeznaczone na zakup surowców do produkcji mrożonek.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

 • 01.06.2017

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
  (więcej…)

Aktualności

17-05-2018

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

Kontakt

Tel / fax:

+48 22-754 3601
+4822-7543602

Email:

biuro@eskimossa.pl