Archiwum wiadomości

 • 14.06.2019

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. _”Bank”_:

  1_ umowę ugody _”Ugoda”_ dotyczącą spłaty kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015 r.

  2_ porozumienie_”Porozumienie”_ w zakresie zmiany umowy kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2016 r.

  Zgodnie z Ugodą Bankowi przysługuje na dzień 10 czerwca 2019 r. niesporna, wymagalna łączna wierzytelność w wysokości 6.866.740,30 PLN, na którą składa się kapitał wymagalny z tytułu kredytu w wysokości 6.843.160,01 PLN. Ugoda przewiduje rozłożenie okresu spłaty kwoty wymagalnego kapitału w wysokości 6.843.160,01 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r. Opóźnienie w spłacie rat traktowane jest jako niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu, co uprawnia Bank do wypowiedzenia Ugody i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

  Jednocześnie Emitent wskazuje, że Ugoda zawiera warunek w postaci zobowiązania Emitenta do niewypłacania dywidend przez cały okres jej obowiązywania.

  Zgodnie z Porozumieniem Emitent oraz Bank dokonały zmiany do umowy kredytu odnawialnego skupowego z dnia 29 lipca 2016 r. obejmującej rozłożenie okresu spłaty kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 21.05.2019

  Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

 • 21.05.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. (EMITENT) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Nowy termin został ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r.
  Podstawa prawna: paragraf 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 16.05.2019

  Objęcie udziałów w spółce ESKIMOS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

  Objęcie udziałów w spółce ESKIMOS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. ESKIMOS s.a. (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. _EMITENT_ informuje, iż Spółka objęła 10% udziałów w nowo utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ESKIMOS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. Nowy podmiot będzie między innymi dystrybutorem produktów wyprodukowanych przez ESKIMOS s.a. oraz firmy współpracujące. O dacie rejestracji nowej Spółki w KRS emitent poinformuje w oddzielnym raporcie.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 15.05.2019

  ESKIMOS s.a. – Raport Kwartalny za I kwartał 2019 r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport za I kwartał 2019 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

  ESKIMOS SA – Raport za I kwartał 2019 r.

 • 14.02.2019

  Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 rok Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  ESKIMOS SA RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

 • 02.02.2019

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
  Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 21 maja 2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 02.02.2019

  Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

  Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.
  Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej
  („Emitent”) informuje o zakończeniu współpracy ze spółką Partners & Ventures sp. z o.o. pełniącą dotychczas funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta na rynku NewConnect.
  Jednocześnie Emitent pragnie nadmienić, że z uwagi na wieloletnią owocną kooperację, zakłada współpracę z Partners & Ventures sp. z o.o. na zasadzie doraźnego wsparcia Emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 13.11.2018

  Raport kwartalny za III kwartał 2018 r

  Raport Kwartalny nr 11/2018

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport Kwartalny 11/2018

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

 • 18.10.2018

  Podpisanie umowy kredytowej dla Programu stabilizacji cen na rynku jabłek

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę kredytową w kwocie 100 milonów złotych z Bankiem Ochrony Środowiska na realizację Programu stabilizacji cen na rynku jabłek.

  Oprocentowanie bedzie naliczane na podstawie stopy procentowej WIBOR 3M, a marża nie odbiega od stosowanych na rynku.

  Tym samym Spółka rozpoczyna realizację Programu stabilizacji cen na rynku jabłek.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

Raporty

14-06-2019

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl