Archiwum wiadomości

 • 24.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Sprostowanie raportu nr 3/2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w związku z pracami dotyczącymi badania sprawozdania finansowego oraz koniecznością weryfikacji i uzgodnień dotyczących szeregu różnych zagadnień, dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 15 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 14.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 24 luty 2021 r. Podstawą zmiany terminu jest choroba wszystkich członków Zarządu Spółki. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 04.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2021 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 10 czerwca 2021 r.
  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 15.12.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 10/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 16 grudnia 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 16 marca 2021 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2019 r. wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 13.11.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki przekazuje raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2020 r.
  Podstawa prawna: paragraf 5, ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 05.11.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 9/2020 z dnia 30 września 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 16 listopada 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 16 grudnia 2020 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2019 r. wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 30.09.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 7/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 30 września 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 16 listopada 2020 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2019 r. wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.
  Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 15.08.2020

  Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki przekazuje raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2020 roku.
  Podstawa prawna: paragraf 5, ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 31.07.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji tego raportu został ustalony na 30 września 2020 r.
  Powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.

  Podstawa prawna: paragraf 6 ust. 14.2 oraz paragraf 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 30.07.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_, informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 27 lipca 2020 r. _”Postanowienie”_ odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego pierwotnym złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r., a następnie, raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Spółka informowała o jego przekazaniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
  Zgodnie z otrzymanym Postanowieniem, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił:
  I. otworzyć postępowanie sanacyjne Spółki,
  II. zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
  III. odebrać zarząd własny Spółce i wyznaczyć zarządcę,
  IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

24-02-2021

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl