Archiwum wiadomości

 • 31.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji przekazuje Kwartalny Raport Jednostkowy za IV Kwartał 2020 roku.
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 30.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Raport roczny za rok obrotowy 2019. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Eskimos S.A. w restrukturyzacji (Spółka) przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2019. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2019 rok. Załączniki do Raportu Rocznego: Raport Roczny za rok 2019 (1), Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (2), Sprawozdanie Zarządcy z działalności w 2019 roku, (3) Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 (4).
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 25.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Postanowienie w sprawie cofnięcia dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w dniu 17 marca 2021 r. wydał postanowienie (dostarczone Spółce w dniu 24 marca 2021 r.) o cofnięciu dłużnikowi ESKIMOS spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie zezwolenia na wykonywanie zarządu nas całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Postanowienie zostało wydane na wniosek zarządcy wyznaczonego w postępowaniu sanacyjnym.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 22.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Zmiany te wynikają z przesunięcia terminu wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i jej ewentualnym wpływem na dane finansowe za IV kwartału roku 2020. W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na dzień 30 marca 2021 r., a termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 na dzień 31 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 12.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Zmiany te wynikają z terminu wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i jej ewentualnym wpływem na dane finansowe za IV kwartału roku 2020.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na dzień 22 marca 2021 r., a termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 na dzień 23 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 24.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Sprostowanie raportu nr 3/2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w związku z pracami dotyczącymi badania sprawozdania finansowego oraz koniecznością weryfikacji i uzgodnień dotyczących szeregu różnych zagadnień, dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 15 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 14.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 24 luty 2021 r. Podstawą zmiany terminu jest choroba wszystkich członków Zarządu Spółki. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 04.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2021 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 10 czerwca 2021 r.
  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 15.12.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 10/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 16 grudnia 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 16 marca 2021 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2019 r. wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 13.11.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki przekazuje raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2020 r.
  Podstawa prawna: paragraf 5, ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-03-2021

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl