Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 05.12.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdań finansowych za lata: 2022 i 2023 Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji informuje, iż zadecydowała o wyborze spółki KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
  Biegły Rewident jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116.
  W dniu dzisiejszym, 05 grudnia 2022 r., Spółka otrzymała egzemplarz Umowy o przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego, podpisany przez KPW Audyt Sp. z o.o.
  PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl