Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 25.06.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2020 Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji informuje, iż zadecydowała o wyborze spółki PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  Biegły Rewident jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Umowa została podpisana w dniu 27 maja 2021 r.

  PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl