Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.07.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_, informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 27 lipca 2020 r. _”Postanowienie”_ odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego pierwotnym złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r., a następnie, raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Spółka informowała o jego przekazaniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
  Zgodnie z otrzymanym Postanowieniem, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił:
  I. otworzyć postępowanie sanacyjne Spółki,
  II. zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
  III. odebrać zarząd własny Spółce i wyznaczyć zarządcę,
  IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl