Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 15.07.2020

    Raporty Spółek ESPI/EBI Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

    Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_, informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 czerwca 2020 r. _”Postanowienie”_ odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zgodnie z otrzymanym przez Emitenta Postanowieniem Sąd Rejonowy w Krakowie stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.

    Stanisław Sulima – Prezes Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl