Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 20.05.2020

    Ustanowienie tymczasowego Nadzorcy Sądowego. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

    W związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego _raport ESPI nr 01/2020 z dnia 02.03.2020 r._, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl