Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.06.2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Raport Bieżący nr 8/2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  Więcej na: biznes.pap.pl

  kom ebi zdz

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl