Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2020

 • 20.05.2020

  Ustanowienie tymczasowego Nadzorcy Sądowego. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  W związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego _raport ESPI nr 01/2020 z dnia 02.03.2020 r._, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

 • 14.05.2020

  Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki Akcyjnej ESKIMOS przekazuje Kwartalny Raport Jednostkowy za I kwartał 2020 roku.
  Podstawa prawna: paragraf 5, ust. 1, pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu


  Załączniki:

  ESKIMOS SA – Raport za I kwartał 2020 r. final.pdf

 • 23.03.2020

  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Eskimos Spółka Akcyjna

  (PLESKMS00016) 23-03-2020 14:48:38 | Bieżący | EBI | 4/2020

  Zarząd ESKIMOS S.A. złożył do sądu wniosek przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa o zawezwanie do próby ugodowej. Wartość spornej należności wynosi 32.929.000 zł.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 03.03.2020

  Zarząd Eskimos S.A informuje.

  Eskimos S.A, 2 marca 2020 r. złożyła do właściwego Sądu, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek ten zostanie w najbliższym czasie przeanalizowany przez Sąd, który podejmie decyzję stosownie do swojej oceny sytuacji Spółki. Należy więc zdawać sobie sprawę że rodzaj postępowania jakiemu zostaniemy poddani nie zależy w tej chwili od Spółki, lecz leży wyłącznie w gestii Sądu.

  Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego zostało zabezpieczone wnioskiem o postępowanie upadłościowe, na wypadek gdyby w ocenie Sądu szanse na sanację były zbyt niepewne. Aby w takim przypadku nie wystawiać majątku Spółki na ryzyko szerokiej egzekucji, wnieśliśmy o upadłość. Jednak także taka decyzja Sądu nie oznacza zatrzymania naszej działalności. Upadłość to przede wszystkim szansa na uratowanie przedsiębiorstwa zwolnionego z obciążeń ponad jego zdolności wypracowania dochodu.

  Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku stał się brak porozumienia z KOWR-em (Krajowy Ośrodek „WSPARCIA” Rolnictwa) w kwestii ostatecznego rozliczenia prowadzonej przez nas akcji stabilizacji cen jabłek. Mimo publicznie deklarowanych gwarancji rentowności dla naszej Firmy przez inicjatorów przedsięwzięcia, w momencie rozliczenia zostaliśmy postawieni z perspektywą ogromnych strat. Stanowisko takie musi bulwersować, bo akcję poprowadziliśmy wzorowo, a jej cele zostały osiągnięte; ceny skupu jabłek przemysłowych wzrosły z 8-10 gr/kg do 25-30 gr/kg.
  Nie mamy żadnej możliwości zmiany stanowiska instytucji które decydują w tej sprawie. W sytuacji gdy rozliczenie to obciąża Spółkę ogromnym zobowiązaniem, nie możemy postąpić inaczej, jak tylko szukać ochrony sądowej.

  Decyzja ta ma chronić przede wszystkim sytuację przedsiębiorstwa spółki, a więc jego pracowników i wierzycieli. Bo, niezależnie od decyzji Sądu, pierwszym obowiązkiem realizujących podjętą decyzję będzie utrzymanie i ochrona wartości naszego majątku, co oznacza wprost zachowanie działającego rentownie przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku o sądową ochronę w tym momencie, pozostawia zarządzającym w najbliższej przyszłości, środki wystarczające do obsługi bieżących zobowiązań oraz kontynuowanie działalności.

  Zarząd Eskimos S.A. pozostaje w przekonaniu że wybrana droga, choć przykra i jeszcze niedawno nieprzewidywana, jest najlepszą dla wszystkich stron powiązanych ze spółką.,

  Prezes Zarządu: Stanisław Sulima, Członek Zarządu: Leszek Słaboński

 • 02.03.2020

  Złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  Raport bieżący nr 1 2020 03

  Data sporządzenia:2020-03-02

  ESKIMOS S.A, Temat: Złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości.

  Treść raportu:

  W dniu 02 marca 2020 r. Zarząd Spółki złożył do Sądu dwa wnioski, wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Bezpośrednią przyczyną złożenia powyzszych wniosków jest brak rozliczenia Programu Stabizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych, który realizawany był przez Spółkę w roku 2018 i 2019 na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

  2020-03-02 Rafał Wójcik, Członek Zarządu

 • 14.02.2020

  Raport Kwartalny za IV Kwartał 2019 roku. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF, Zarząd Spółki Akcyjnej Eskimos przekazyje Kwartalny Raport Jednostkowy za IV Kwartał 2019 roku.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu


  Załączniki:

  ESKIMOS SA – Raport za IV kwartał 2019 r._docx v.02.pdf

 • 24.01.2020

  Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23 stycznia 2020r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  Eskimos akt. not. 192-2020 Nadzw. Walne Zgromadzenie Współników.pdf

 • 24.01.2020

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2020 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 24.01.2020

  Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO , Raport bieżący nr 1 2020 2, Data sporządzenia:2020-01-24, Temat: Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % . Treść Raportu:

  Zarząd Spółki niniejszym podaje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji, którzy uczestniczyli na NWZA w dniu 23 stycznia 2020 roku.

  1. FI Rubikon Sp. z o.o.
  2. Janina Wiśniewska
  3. Marek Kaniewski
  4. Stanisław Sulima

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 20.01.2020

  Sprzedaż towarów wyprodukowanych w ramach Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO , Raport bieżący nr 1 2020 1.

  Data sporządzenia:2020-01-20, Skrócona nazwa emitenta: ESKIMOS S.A ., temat: Sprzedaż towarów wyprodukowanych w ramach Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  Treść Raportu:

  W nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2019 Spółka informuje iż Spółka w związku z przedmiotowym przejęciem zastawu wystawiła do KOWR faktury na łaczną kwotę brutto 137.189.186,42 zł.

Raporty

20-05-2020

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl