Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 03.02.2017

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej
  wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2017 roku.

  Raporty kwartalne:

  − jednostkowy raport za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.

  − jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.

  − jednostkowy raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r.

  − jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 25 maja 2017 r.

  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na NewConnect.

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl