Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2018

 • 17.12.2016

  Powstanie szkody w składnikach aktywów Emitenta na skutek pożaru

  Zarząd ESKIMOS S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. miał miejsce pożar w zakładzie produkcji mrożonek znajdującym się w Motodze – gmina Baranów, województwo lubelskie. W obecnym momencie nie jest znana skala szkód będących następstwem pożaru.

  Emitent zaznacza, że wskazany wyżej zakład produkcji mrożonek jest objęty umową ubezpieczenia, która uwzględnia ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia.

  Zaistniała sytuacja może mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki w przyszłości.

  Zarząd ESKIMOS S.A. przekaże bardziej szczegółowe informacje w oddzielnym raporcie bieżącym, po oszacowaniu wartości powstałej szkody.

  Czytaj więcej.

Raporty

13-11-2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r

Kontakt

Tel / fax:

+48 22-754 3601
+4822-7543602

Email:

biuro@eskimossa.pl