Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 14.06.2016

  Wybór oferty Emitenta w przetargu na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A.(Emitent, Spółka) informuje o dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Spółkę na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego wchodzącej w skład masy upadłości EURO COMMERZ – Dom Handlowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze. Cena nabycia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa zaoferowana przez Spółkę w złożonej ofercie to 6.800.000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych).

  Zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą przedmiotem złożonej przez Emitenta oferty zakupu stanowi zakład produkcji mrożonek znajdujący się w Motodze(gmina Baranów, województwo lubelskie). Jego położenie, z uwagi na korzystne warunki glebowe, zapewnia bezpośredni dostęp do bardzo dobrej bazy surowcowej owoców i warzyw woj. lubelskiego i mazowieckiego, dając szansę rozwinięcia rynku skupu surowca, dywersyfikację źródeł surowca z perspektywy Eskimos S.A. oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności.

  Wskazany zakład produkcyjny od ponad 3 lat znajduje się w stanie upadłości.Posiada podstawową infrastrukturę, w tym dobrej jakości maszyny i komory chłodnicze o pojemności ok. 7 kiloton oraz własne ujęcie wody. Emitent planuje inwestycję w modernizację hal produkcyjnych oraz instalację nowoczesnego parku maszynowego, dzięki którym profil produkcyjny zakładu zbliży się do obecnego w Eskimos S.A.,prowadząc jednocześnie do istotnego zwiększenia skali działalności Spółki. Zakładane kluczowe asortymenty owocowe to truskawka i malina, natomiast warzywne to kalafior i brokuł.

  Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o kolejnych krokach dotyczących realizacji ww. transakcji.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl