Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2019

 • 02.07.2015

  Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy, zgodnie z którą:

  – Wysokość kwoty przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniosła: 206.671,97 zł
  – Liczba akcji z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi: 20.667.197
  – Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi : 1 grosz
  – Dzień dywidendy został ustalony na: 9 lipca 2015 roku
  – Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na: 23 lipca 2015 roku

  Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznik Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

13-11-2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r

Kontakt

Tel / fax:

+48 22-754 3601
+4822-7543602

Email:

biuro@eskimossa.pl