Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.01.2015

  Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014

  Zarząd Eskimos S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu zadecydowała o wyborze spółki BDI Audyt z siedzibą w Krakowie, jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Biegły Rewident jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3036. Umowa została podpisana w dniu 30 stycznia 2015 r.
  PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl