Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 24.01.2014

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

  Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2014 roku, będą publikowane w następujących terminach:

  a) Raporty kwartalne:
  raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 r.
  raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
  raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 r.
  raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.
  (raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 15 lutego 2015 r.)

  b) Raport roczne:
  raport roczny (jednostkowy) za 2013 rok – 3 czerwca 2014 r.

  c) Raporty miesięczne:
  – dnia 14 każdego kolejnego miesiąca, którego dotyczy raport
  lub informacja:
  – „Zarząd zdecydował o niepublikowaniu w całym roku 2014 raportów miesięcznych. W związku z tym wszelkie informacje, które miałyby zostać przekazane w raportach miesięcznych, będą przekazywane w formie raportów bieżących EBI lub ESPI niezwłocznie po ich wystąpieniu.

  Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  PODSTAWA PRAWNA:
  §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  czytaj na NewConnect

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl