Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 20.02.2012

    Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

    Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

    Pobierz plik raportu.

    PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl