Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 02.02.2012

  Zawarcie istotnych umów. Zniesienie ograniczeń zbywalności akcji serii B.

  Zarząd Spółki ESIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej informuje, iż w dniu 06 lutego 2012 roku w wykonaniu uchwały Zarządu z dnia 06 lutego 2012 roku, zawarł z Panem Tomaszem Rydzek oraz z Panem Kazimierzem Szymańskim (tj. akcjonariuszami posiadającymi wszystkie 4.000.000 akcji serii B) porozumienia, na podstawie których zniesione zostały ograniczenia zbywalności akcji serii B.
  Szczegóły dotyczące ograniczeń zbywalności akcji serii B zawarte są w opublikowanym na stronie NewConnect dokumencie informacyjnym Spółki.
  W wyniku zawarcia obu porozumień każdy z w/w akcjonariuszy uzyskał prawo swobodnego rozporządzania posiadanymi przez nich akcjami serii B.
  Zdaniem Zarządu działanie takie pozytywnie wpłynie na płynność akcji na rynku NewConnect oraz w konsekwencji na ich kurs. W tym miejscu Zarząd wskazuje, iż ograniczenie to faktycznie trwało przeszło 20 miesięcy.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe”

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl