Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 25.08.2010

    Podpisanie listu intencyjnego

    Zarząd Eskimos S.A. informuje o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego możliwości zakupu znacznego pakietu akcji jednego z polskich producentów mrożonych owoców i warzyw.

    List intencyjny został podpisany w dniu 09.09 2010 r. z jednym z akcjonariuszy producenta. List intencyjny jest wstępną deklaracją chęci zawarcia transakcji pomiędzy stronami, jednak nie tworzy wzajemnych zobowiązań w tym przedmiocie. Wartość transakcji z uwagi na konieczność wyceny instrumentów finansowych będących przedmiotem listu intencyjnego nie została ustalona.

    Podpisanie listu intencyjnego jest krokiem realizacji planów biznesowych. Zgodnie z założeniami strategii Eskimos S.A. rozwój Spółki będzie realizowany w drodze połączeń i przejęć przedsiębiorstw, posiadających znaczące moce przetwórcze lub zlokalizowanych w innych bazach surowcowych na terenie Polski.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl