Archiwum wiadomości

 • 24.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Sprostowanie raportu nr 3/2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w związku z pracami dotyczącymi badania sprawozdania finansowego oraz koniecznością weryfikacji i uzgodnień dotyczących szeregu różnych zagadnień, dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 15 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 14.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Nowy termin to 24 luty 2021 r. Podstawą zmiany terminu jest choroba wszystkich członków Zarządu Spółki. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 04.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2021 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 10 czerwca 2021 r.
  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl