Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 04.02.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2021 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 10 czerwca 2021 r.
  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl