Raporty NewConnect

Raporty ESPI

Raporty NewConnect

2023

 • 14.02.2023

  Raporty Spółek ESPI/EBI Raport kwartalny: IV kwartał 2022 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)Raporty Spółek ESPI/EBI

  Raport za IV kwartał 2022 r.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej
 • 30.01.2023

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych Emitenta w 2023 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2023 r. – 16 sierpnia 2023 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2023 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej
 • 05.12.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdań finansowych za lata: 2022 i 2023 Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji informuje, iż zadecydowała o wyborze spółki KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
  Biegły Rewident jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116.
  W dniu dzisiejszym, 05 grudnia 2022 r., Spółka otrzymała egzemplarz Umowy o przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego, podpisany przez KPW Audyt Sp. z o.o.
  PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

14-02-2023

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl