Eskimos S.A.

Władze Spółki

Skład zarządu:

Stanisław Sulima – Prezes Zarządu,
Rafał Wójcik
– Członek Zarządu,
Leszek Słaboński – Członek Zarządu.

Skład rady nadzorczej:

Urszula Obarzanek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mirosława Ewa Sulima
Alicja Słabońska
Ewa Wójcik
Przemysław Sulima

Prezes Zarządu – Stanisław Sulima

Stanisław Sulima ukończył w 1981 roku Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W 1996 roku Stanisław Sulima ukończył kurs Nowoczesne Zarządzanie Finansowe, organizowany przez Institut Français de Gestion.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Prezes Zarządu
 2. 2000 – 2007 – Eskimos Sp. z o.o.: Wiceprezes Zarządu;
 3. 1989 – 2000 – Zakład Przetwórstwa Spożywczego Sulima S.c.: Wspólnik.

Stanisław Sulima jest mężem Mirosławy Sulima, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W jego bezpośrednim posiadaniu jest 9,99 proc. akcji spółki, co stanowi 11,10 proc. głosów. Stanisław Sulima jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, a to spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to spółce posiada 25 proc. udziałów.

Członek Zarządu – Rafał Wójcik

Rafał Wójcik ukończył w 1990 roku Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, uzyskując tytuł magistra.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2010 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Zarządu;
 2. 2007 – 2010 – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 3. 1996 – obecnie – Stary Kazimierz S.A.: Prezes Zarządu;
 4. 1995 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Prezes Zarządu;
 5. 1993 – 1994 – Bank Handlowo-Kredytowy w Krakowie: Pełnomocnik likwidatora banku;
 6. 1992 – 1993 – Interkrak Bank S.A.: Dyrektor Departamentu;
 7. 1991 – 1993 – Asystent w Zakładzie Finansów Międzynarodowych.

Rafał Wójcik jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to spółce posiada 25 proc. udziałów.

Rafał Wójcik jest mężem Ewy Wójcik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu – Leszek Słaboński

Leszek Słaboński ukończył w 1981 roku Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 2. 1996 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Wiceprezes Zarządu;
 3. 1992 – 1996 – Bankowość i Finanse Sp. z o.o.: Członek Zarządu;
 4. 1991 – 1992 – Interkrak Bank S.A.: Kierownik Działu Windykacji;
 5. 1989 – 1991 – prywatna działalność gospodarcza;
 6. 1986 – 1989 – Najwyższa Izba Kontroli: Inspektor Kontroli Państwowej;
 7. 1983 – 1986 – Spółdzielnia Pracy Produkcji Materiałów Budowlanych: Kierownik Zakładu; Wiceprezes Zarządu;
 8. 1980 – 1983 – Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych: Kierownik Zakładu.

Leszek Słaboński jest udziałowcem większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to Spółce posiada 25 proc. udziałów.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Urszula Obarzanek

Urszula Obarzanek ukończyła Zespół Szkół Ekonomicznych w Krakowie w roku 1980.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2008 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej
 2. 2002 – obecnie – Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek: Właściciel;
 3. 1999 – obecnie – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.: Główny Księgowy;
 4. 1999 – obecnie – Stary Kazimierz S.A.: Główny Księgowy;
 5. 1997 – 1999 – Visione Sp. z o. o: Główny Księgowy;
 6. 1994 – 1996 – Bankowość i Finanse Sp. z o.o.: Główny Księgowy;
 7. 1992 – 1996 – Spółdzielnia Inwalidów im. Komuny Krakowskiej, Kraków: Główny Księgowy;
 8. 1980 – 1992 – Krakowskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa: Zastępca Głównego Księgowego.
Członek Rady Nadzorczej – Mirosława Sulima

Mirosława Sulima ukończyła w 1983 roku Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki – Instytut Filologii Słowiańskiej, uzyskując tytuł magistra.

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2001 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 2. 2002 – obecnie – LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” w Warszawie: Nauczyciel;
 3. 2001 – obecnie – Uniwersytet Warszawski: Lektor;
 4. 2000 – 2006 – Instytut Słowacki w Warszawie: Lektor;
 5. 1995 – 2002 – Polskie Radio S.A.: Redaktor.

Mirosława Sulima jest żoną Stanisława Sulimy, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Mirosława Sulima pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki od stycznia 2001 roku. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej – Ewa Wójcik

Przebieg kariery zawodowej:

 1. 2007 – obecnie – Eskimos S.A.: Członek Rady Nadzorczej;
 2. 2000 – obecnie – Protetyka „Na Krakowiaków” Sp. z o.o.: Prokurent;
 3. 1984 – 1999 – Samodzielny Zakład Publiczny Opieki Zdrowotnej w Krakowie: Kierownik Zespołu techników dentystycznych;
 4. 1983 – 1984 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie: Referent.

Ewa Wójcik jest żoną Rafała Wójcika, pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Członek Rady Nadzorczej – Alicja Słabońska
Członek Rady Nadzorczej –Przemysław Sulima

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl