Eskimos S.A.

Polityka jakości

FIRMA Eskimos S.A. jest uznanym i cenionym producentem mrożonych owoców i warzyw na rynkach światowych, swoją pozycje opiera na wysokiej jakości oferowanych wyrobów, spełniających potrzeby i wymagania klientów i gwarantującej im pełne zadowolenie.

Eskimos S.A. dostarcza wyroby bezpieczne pod względem zdrowotnym, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego i etyki handlowej, które są produkowane z poszanowaniem środowiska naturalnego w obszarze Zielonych Płuc Polski.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PRODUKOWANEJ ŻYWNOŚCI ORAZ ZADOWOLENIE I SATYSFAKCJA KLIENTA JEST NASZYM PRIORYTETEM I GŁÓWNYM CELEM PRZEDSIĘBIORSTWA ESKIMOS S.A.

Nasze cele jednostkowe osiągamy poprzez:

  • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację założonych celów i zadań jakościowych zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius oraz normy IFS International Food Standard – VI wersja.
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wzbogacanie świadomości pracowników w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i etyki poprzez szkolenia ogólne oraz na stanowisku pracy.
  • wdrożenie w przedsiębiorstwie zasad GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej.
  • dobór dostawców surowców spełniających nasze wymagania na surowce – owoce i warzywa pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości zgodnie z wymaganiami norm.
  • doskonalenie i wdrażanie nowych technologii i procesów produkcyjnych w celu zaspokojenia ustalonych i wyspecyfikowanych potrzeb i oczekiwań klientów, oraz minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko.
  • Ciągłe doskonalenia systemu HACCP w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN-ISO 22000:2006 wraz z rozszerzeniem PAS 220 zwracając uwagę na bezpieczeństwo żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha żywności.

Zarząd spółki zapewnia, że Polityka Jakości i jej cele są trwałe, zrozumiałe, wdrożone, przestrzegane na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz regularnie przeglądane przez najwyższe kierownictwo.

W imieniu zarządu f. Eskimos S.A. zapewniam zabezpieczenie zasobów technicznych, materiałowych i ludzkich na realizację polityki jakości.

Nadzór nad polityką jakości i jej aktualizacją będę sprawował osobiście zapewniając o jej skuteczności w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Vice -Prezes Zarządu
Marek Kaniewski

Certyfikaty:

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl