Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 17.12.2013

  Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013.

  Zarząd Eskimos S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu zadecydowała o wyborze spółki BDI Audyt z siedzibą w Krakowie, jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. (więcej…)

 • 13.11.2013

  Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

  Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (więcej…)

 • 14.08.2013

  Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

  Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 29.06.2013

  Aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Eskimos S.A.

  W związku z uchwaleniem przez ZWZA z dnia 27.06.2013 r. tekstu jednolitego statutu Eskimos S.A. Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu obowiązującego Statutu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (więcej…)

 • 28.06.2013

  Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2013r.

  Zarząd Eskimos S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27.06.2013 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 29.05.2013

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ESKIMOS S.A.

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Wielopolskiej – Fonfara, ul. Chłodna 48 lok. 105, 00-872 Warszawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 • 16.05.2013

  Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

  Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (więcej…)

 • 26.04.2013

  Raport Roczny Eskimos SA za rok 2012.

  Zarząd Eskimos S.A. przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2012. Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 14.02.2013

  Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

  PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl