Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 29.06.2013

  Aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Eskimos S.A.

  W związku z uchwaleniem przez ZWZA z dnia 27.06.2013 r. tekstu jednolitego statutu Eskimos S.A. Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu obowiązującego Statutu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na New Connect

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl