Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 14.02.2013

    Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

    Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

    PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl