Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 02.03.2017

  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 marca 2017 r. powziął informację, że została obustronnie podpisana umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 ze spółką BDI Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.


  Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl