Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 08.04.2015

    Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2014

    Zarząd Eskimos S.A. zawiadamia, iż ulegnie przyspieszeniu termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 opublikowanym raportem bieżącym EBI numer 01/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2014 był dzień 29 maja 2015 r. Niniejszym raportem Spółka informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. został ustalony na dzień 10 kwietnia 2015 r.PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

    Czytaj na newConnect

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl