Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 31.01.2018

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r

  Raport Bieżący nr 1/2018

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej

  wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2018 roku:

  Raporty kwartalne:

  – jednostkowy raport za IV kwartał 2017 r. – 13 lutego 2018 r.

  – jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 r.

  – jednostkowy raport za II kwartał 2018 r. – 13 sierpnia 2018 r.

  – jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017 zostanie przekazany w dniu

  21 maja 2018 r.

  Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  kom ebi zdz

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl