Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 06.09.2016

  Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Raport bieżący 6/2016

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. oraz raportu ESPI nr 3/2016 oraz nr4/2016, Zarząd Spółki ESKIMOS S.A.(dalej: Emitent, Spółka) informuje opodpisaniu umowy warunkowej(dalej: Umowy) dotyczącej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnegowchodzącego w skład masy upadłości EURO COMMERZ – Dom Handlowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze (gmina baranów, województwo lubelskie) (dalej: Cel Akwizycji).

  Umowa została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe, przysługującego mu na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach państwowych, prawa pierwokupu dotyczącego części gruntu wchodzącego w skład Celu Akwizycji, oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków.

  Cena nabycia Celu Akwizycji wskazana w Umowie, tj. 6.800.000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych) została w całości zapłacona.

  Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o fakcie podpisania umowy ostatecznej.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl