Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 02.02.2019

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
  Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 21 maja 2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl