Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 22.05.2017

    Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

    Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016 był wyznaczony na dzień 25 maja 2017 r. Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2016 został ustalony na dzień 31 maja 2017 r.

    Podstawa prawna: paragraf 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl