Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 17.08.2010

    Wyznaczenie daty pierwszego notowania

    Zarząd Eskimos SA informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd GPW S.A. uchwały Nr 823/2010 w sprawie wyznaczenia na dzień 19 sierpnia br. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 647.197 szt. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ESKIMOS S.A. PDA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESKIMOS-PDA” i oznaczeniem „ESKA”.

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl