Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 16.08.2010

  Wprowadzenie na NewConnect akcji serii B i C oraz PDA serii C

  Zarząd Eskimos SA przekazuje informację o podjęciu dniu 13 sierpnia przez Zarząd GPW uchwały nr Nr 816/2010 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ESKIMOS S.A.

  Zarząd Giełdy postanawił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

  a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B,

  b) 647.197 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii C;

  2) 647.197 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ESKIMOS S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl