Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

  • 08.06.2022

    Raporty Spółek ESPI/EBI Umowa znacząca Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

    Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z polską firmą spożywczą umowę mającą za przedmiot usługowe mrożenie i sortowanie owoców i warzyw w sezonie 2022/2023 w Zakładzie Produkcyjnym Spółki pod adresem 24-105 Baranów, Motoga 25, dostarczonych przez Zleceniodawcę, w łącznej ilości 12 400 ton. Umowa została zawarta na czas określony do 31 maja 2023 r.

    • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl