Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 17.05.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za lata: 2020 i 2021. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji informuje, iż zadecydowała o wyborze spółki KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

  Biegły Rewident jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2022 r.

  PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl