Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 12.03.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019 i raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Zmiany te wynikają z terminu wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i jej ewentualnym wpływem na dane finansowe za IV kwartału roku 2020.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na dzień 22 marca 2021 r., a termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 na dzień 23 marca 2021 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl