Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 28.06.2016

  Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki.

  „Rada Nadzorcza Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r. postanawia dokonać na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki wyboru:
  1. Pana Stanisława Sulimę (PESEL 56032806376) – na Prezesa Zarządu Spółki.”
  2. Pana Marka Kaniewskiego (PESEL 52092005193) – na Wiceprezesa Zarządu Spółki
  3. Pana Rafała Wójcika (PESEL 65010310110) – na Członka Zarządu Spółki.”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl