Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 03.06.2015

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29 maja 2015 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 maja 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.
  Na niniejszym walnym podjęte zostały: uchwała 14/05/2015 zmieniająca statut Spółki oraz uchwala 15/05/2015 przedstawiająca Tekst jednolity statutu Eskimos SA po zmianach.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl