Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 18.03.2014

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013

  Zarząd Eskimos S.A. zawiadamia, iż ulegnie przyspieszeniu termin publikacji raportu rocznego za 2013 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014 opublikowanym raportem bieżącym EBI numer 1/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2013 był dzień 3 czerwca 2014 r. Niniejszym raportem Spółka informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego za 2013 r. został ustalony na dzień 21 marca 2014 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl