Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 01.06.2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 r.

  Zarząd Eskimos S.A. (Spółka) informuje o aneksowaniu w dniu dzisiejszym (31.05.2012) terminów trzech umów zawartych w 2011 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (bank), o których Spółka informowała w raportach EBI nr 16/2011 i nr 17/2011.
  Zawarto aneks do następujących umów:
  1. Umowy ramowej w sprawie transakcji rynku finansowego zawartej dn. 15.06.2011 r. celem zabezpieczeniu ryzyka rynkowego (kursowego, stopy procentowej, cen towarów) w związku z przewalutowaniami środków pieniężnych dokonywanymi w toku standardowej działalności eksportowej Spółki. Zmieniono termin obowiązywania Limitu Transakcyjnego w kwocie 3,2 mln PLN do dnia 31.05.2013 r.
  2. Umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartą dn. 15.06.2011 r. na kwotę 4,0 mln PLN, której okres kredytowania wydłużono do dnia 29.05.2013 r.
  3. Umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartą dn. 15.06.2011 r. na kwotę 6,0 mln PLN, której formę zmieniono na umowę kredytu obrotowego-skupowego, rewolwingowego, kwotę kredytu podwyższono do 8,0 mln PLN a okres kredytowania wydłużono do dnia 30.05.2015 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl