Eskimos S.A.

Kontakt

SIEDZIBA

30-519 Kraków
ul. Zamoyskiego 27/5

ADRES DO KORESPONDENCJI

16-100 Sokółka
ul. Białostocka 131

tel.:   +48 85 711 77 31;
+48 85 711 77 32

ZARZĄD:

Stanisław Sulima: s.sulima@eskimossa.pl
Rafał Wójcik: r.wojcik@eskimossa.pl
Leszek Słaboński: skks@skks.pl

BIURO HANDLOWE W WARSZAWIE:

00-872 Warszawa
ul. Chłodna 48 lok. 26

tel./fax: +48 22 754 36 01;
+48 22 754 36 02;
+48 22 754 47 87

Dyrektor-Janina Wiśniewskaj: j.wisniewska@eskimossa.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I SEKRETARIAT W SOKÓŁCE

16-100 Sokółka
ul. Białostocka 131

tel.:   +48 85 711 77 31;
+48 85 711 77 32

DYREKTOR ZAKŁADU:
Krzysztof  Płonowski:  k.plonowski@eskimossa.pl

DZIAŁ HANDLOWY I SEKRETARIAT :
Małgorzata Rećko:  m.ogiel@eskimossa.pl
Paweł Trochim    p.trochim@eskimossa.pl

DZIAŁ KONTRAKTACJI I SKUPU:
Janusz Chojnowski: j.chojnowski@eskimossa.pl 

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI:
Kierownik-Marzena Chojnowska: m.chojnowska@eskimossa.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Główna księgowa-Agnieszka Gieniusz:  a.gieniusz@eskimossa.pl
Agnieszka Woronowicz:  a.woronowicz@eskimossa.pl
Agnieszka Urban:  a.urban@eskimossa.pl

DZIAŁ KADR:
Anna Gasparewicz:  a.gasparewicz@eskimossa.pl
Katarzyna Bietkał:  k.bietkal@eskimossa.pl

DZIAŁ TECHNICZNY:
Marek Nierod:  mnierod@wp.pl

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W MOTODZE

24-105 Baranów
Motoga 25

tel.:   +48 81 886 31 98;

DYREKTOR ZAKŁADU:
Krzysztof  Płonowski:  k.plonowski@eskimossa.pl

SEKRETARIAT
Barbara Parzyszek:  b.parzyszek@eskimossa.pl

DZIAŁ TECHNICZNY:
Marek Nierod:  mnierod@wp.pl

 

 

www.capitalone.pl

 

Raporty

21-07-2021

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl