Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 09.08.2016

  ESKIMOS SA (3/2016) Podpisanie umowy przedwstępnej na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego oraz zawarcie umów kredytowych

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. Zarząd Spółki ESKIMOS S.A.(dalej: Emitent, Spółka) informuje opodpisaniu umowy przedwstępnej (dalej: Umowy) dotyczącej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnegowchodzącego w skład masy upadłości EURO COMMERZ – Dom Handlowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze (gmina baranów, województwo lubelskie).

  Zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą przedmiotem Umowy stanowi zakład produkcji mrożonek znajdujący się w Motodze. Jego położenie, z uwagi na korzystne warunki glebowe, zapewnia z perspektywy Eskimos S.A. bezpośredni dostęp do bardzo dobrej bazy surowcowej owoców i warzyw woj. lubelskiego i mazowieckiego, dając szansę rozwinięcia rynku skupu surowca, dywersyfikację źródeł surowca oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności.

  Wskazany powyżej zakład produkcji mrożonek zlokalizowany w Motodze posiada podstawową infrastrukturę, w tym dobrej jakości maszyny i komory chłodnicze o pojemności ok. 7 kiloton oraz własne ujęcie wody. Emitent planuje inwestycję w modernizację hal produkcyjnych oraz instalację nowoczesnego parku maszynowego, dzięki którym profil produkcyjny zakładu zbliży się do obecnego w Eskimos S.A.,prowadząc jednocześnie do istotnego zwiększenia skali działalności Spółki. Zakładane kluczowe asortymenty owocowe to truskawka i malina, natomiast warzywne to kalafior i brokuł.

  Cena nabycia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazana w umowie przedwstępnej 6.800.000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych). Środki na finansowanie ww. transakcji oraz dostosowanie zakładu produkcji mrożonek w Motodze do potrzeb Eskimos pochodzić będą ze środków własnych Emitenta oraz:

  – kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie 766.102,33 EUR (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa euro i trzydzieści trzy centy) z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń do zakładu produkcji mrożonek znajdującego się w Motodze. Kredyt zostaje udzielony do dnia 28 czerwca 2024 r.;

  – kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie 1.919.702,33 EUR (jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwa euro i trzydzieści trzy centy) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oraz modernizacji zorganizowanej część przedsiębiorstwa będącego przedmiotem Umowy stanowiącego zakład produkcji mrożonek znajdujący się w Motodze.Kredyt zostaje udzielony do dnia 28 czerwca 2024 r.

  Ponadto Emitent otrzymał kredyt rewolwingowy do kwoty 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) udzielony na okres do 30 maja 2018 r. z przeznaczeniem na zakup owoców i warzyw do zakładu produkcji mrożonek znajdującego się w Motodze.

  Warunki udzielonych powyżej kredytów (w tym w szczególności: oprocentowanie oraz zabezpieczenia) nie odbiegają od standardowo przyjętych warunków rynkowych dotyczących tego typu kredytów.

  Umowa przyrzeczona dotyczącazakupu ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakład produkcji mrożonek w Motodzezostanie zawarta do dnia 7 października 2016 r.

  Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o kolejnych krokach dotyczących realizacji ww. transakcji.

  kom espi zdz

  Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl