Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 28.06.2018

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

  Raport Bieżący nr 8/2018

  W dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ESKIMOS S.A. dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

  – mocą uchwały nr 14/06/2018. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Słabońskiego.

  – mocą uchwał nr 14/06/2018 powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Alicję Słabońską oraz Pana Przemysława Sulimę.

  W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl