Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 06.09.2016

  Spełnienie się warunku zawartego w umowie dotyczącej zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Raport bieżący 7/2016

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. oraz raportów ESPI nr 3/2016, nr 5/2016, oraz nr 6/2016, Zarząd Spółki ESKIMOS S.A.(dalej: Emitent, Spółka) informuje ootrzymaniu stanowiska Nadleśnictwa Puławy w przedmiocie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu przysługującego na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach państwowych.

  Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o fakcie podpisania umowy ostatecznej.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl