Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.01.2023

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. w restrukturyzacji niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych Emitenta w 2023 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2023 r. – 16 sierpnia 2023 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2023 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl